ĐỊNH HƯỚNG DOANH NGHIỆP

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp cung cấp sản phẩm Mỹ phẩm- Thiết bị làm đẹp – Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp & sức khoẻ hàng đầu tại Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á

SỨ MỆNH

Đối với khách hàng: Toả sáng vẻ đẹp Việt

Đối với người lao động: Xây dựng môi trường làm việc mà ở đó người lao động được tự do phát triển năng lực bản thân. Thủ Quán Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng kiến tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo giúp người lao động có thể phát huy hết những giá trị và năng lực của bản thân.

Đối với xã hội: Đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tạo sức bật cho nền kinh tế đất nước để vươn mình trở thành con rồng châu Á.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Định hướng phát triển: Ứng dụng sâu công nghệ kỹ thuật hiện đại

2 Trụ cột:

  • Hệ thống ghép đơn HapOwner
  • Hệ thống chuỗi Mini Spa

3 Nền tảng:

  • Đào tạo giáo dục về chuyên nghành
  • Gia công sản xuất mỹ phẩm
  • Nghiên cứu công thức mỹ phẩm

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA THỦ QUÁN